Sunday, 4 August 2013

Μικρή Παράκληση — Ὠδή ς΄

Ώ Δέσποινα, και νυν ημάς,
των παθών και κινδύνων διάσωσον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν,
εαυτόν εκδεδωκώς τω θανάτω,
την τη φθορά και θανάτω μου φύσιν,
κατασχεθείσαν, Παρθένε, δυσώπησον,
τον Κύριον σου και Υιόν,
τής εχθρών κακουργίας με ρύσασθαι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Προστάτιν σε, της ζωής επίσταμαι,
και φρουράν ασφαλεστάτην Παρθένε,
των πειρασμών διαλύουσαν όχλον,
και επηρείας δαιμόνων ελαύνουσαν,  
και δέομαι διαπαντός,
εκ φθοράς των παθών μου ρυσθήναί με.

Δόξα Πατρί…
Ως τείχος, καταφυγής κεκτήμεθα,
και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν,
και πλατυσμόν εν ταις θλίψεσι, Κόρη,
και τω φωτί σου αεί αγαλλόμεθα.
Ώ Δέσποινα, και νυν ημάς,
των παθών και κινδύνων διάσωσον.

Και νυν και αεί…
Εν κλίνη νυν, ασθενών κατάκειμαι, 
και ουκ έστιν ίασις τη σαρκί μου, 
αλλ’ η Θεόν και Σωτήρα του κόσμου,  
και τον λυτήρα των νόσων κυήσασα, 
σου δέομαι της αγαθής, 
εκ φθοράς νοσημάτων ανάστησον.

No comments :

Post a comment