Monday, 5 August 2013

Μικρή Παράκληση — ... Ὠδή ς΄

Παναγία Γοργοεπήκοος
Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν
Διάσωσον,
από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε,
ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν,
ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Άχραντε, 
η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, 
επ’ εσχάτων των ημερών τεκούσα, δυσώπησον, 
ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Κοντάκιον Ήχος β'

Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε, των τιμώντων σε.

Προκείμενον

Μνησθήσομαι του ονόματος σου εν πάση γενεά και γενεά.
Στίχος

Άκουσον, θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ους σου, και επιλάθου του λαού σου, και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο Βασιλεύς τού κάλλους σου.

Του ονόματός σου μνησθήσομαι εν πάση γενεά και γενεά.