Wednesday, 27 April 2016

«Ὁ λίμνας καὶ πηγάς, καὶ θαλάσσας ποιήσας»

 
Ὁ λίμνας καὶ πηγάς, καὶ θαλάσσας ποιήσας, 
ταπείνωσιν ἡμᾶς, ἐκπαιδεύων ἀρίστην, 
λεντίῳ ζωννύμενος, Μαθητῶν πόδας ἔνιψε,
ταπεινούμενος, ὑπερβολῇ εὐσπλαγχνίας, 
καὶ ὑψῶν ἡμᾶς, ἀπὸ βαράθρων κακίας, 
ὁ μόνος φιλάνθρωπος.
 


ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)