Friday, 2 August 2013

Μικρή Παράκληση — Ὠδές γ΄ και δ΄
Διάσωσον.... Eπίβλεψον....

Διάσωσον, 
από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε...
Και νυν και αεί…
.
Χαλεπαίς αρρωστίαις, και νοσεροίς πάθεσιν, 
εξεταζομένω, Παρθένε, συ μοι βοήθησον,
των ιαμάτων γαρ, ανελλιπή σε γινώσκω,
θησαυρόν, Πανάμωμε, τον αδαπάνητον. 
.
Διάσωσον, 
από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε,
ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν,
ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.
.
Eπίβλεψον,
εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, 
επί την εμήν χαλεπήν τού σώματος κάκωσιν, 
και ίασαι της ψυχής μου το άλγος. 
.
 
   Κάθισμα  Ήχος β' Τα άνω ζητών
 .
Πρεσβεία θερμή, και τείχος απροσμάχητον,
ελέους πηγή, τού κόσμου καταφύγιον,
εκτενώς βοώμεν σοι, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον,
και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς,
η μόνη ταχέως προστατεύουσα. 
.
Ωδή δ’ Ειρμός
.
Εισακήκοα, Κύριε,
της οικονομίας σου το μυστήριον,
κατενόησα τα έργα σου,  
και εδόξασά σου την θεότητα.
.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
.
Των παθών μου τον τάραχον,
η τον κυβερνήτην τεκούσα Κύριον,
και τον κλύδωνα κατεύνασον,
των εμών πταισμάτων, Θεονύμφευτε.
.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
.
Ευσπλαγχνίας την άβυσσον,
επικαλουμένω της σης παράσχου μοι,
η τον εύσπλαγχνον κυήσασα,
και Σωτήρα πάντων, των υμνούντων σε. 
.
Δόξα Πατρί…
.
Απολαύοντες, Πάναγνε,
των σων δωρημάτων ευχαριστήριον,
αναμέλπομεν εφύμνιον,
οι γινώσκοντες σε Θεομήτορα.
.

No comments :

Post a comment