Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής

Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, «ὁ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ», εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔγραψε τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ἀλλὰ καὶ τὶς τρεῖς Καθολικὲς Ἐπιστολές, ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά του.
Σήμερα, 8 Μαΐου, τιμάται η ἀνάδυση θαυματουργικῆς κόνεως (σκόνης) ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, μέσῳ τῆς θαυματουργικῆς ἐπενέργειας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ οἱ ντόπιοι τὴν ἀποκαλοῦσαν «ἐπίγειο μάνα».
Ο Ιωάννης έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο, το οποίο και χαρακτηρίστηκε «Πνευματικό Ευαγγέλιο», και γι' αυτό αποκαλείται «Θεολόγος». 
Δίδαξε και στην Ελλάδα και πέθανε στην Πάτμο, όπου και προς το τέλος της ζωής του έγραψε την περίφημη Αποκάλυψη που παρουσιάζεται στη προηγούμενη ανάρτηση.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου